Het was een spannend jaar voor veel gemeenten. Dat de toebedeling van de zorgtaken binnen het sociaal domein veel nieuw werk met zich mee zou brengen, stond wel vast. De kranten stonden er bol van: de Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wmo zouden de gemeenten meer en nieuwe verantwoordelijkheden geven met minder financiële middelen. Dat vroeg om een andere aanpak en gemeenten zouden daar (nog) niet klaar voor zijn.

Maar niets is minder waar, zo leert ons het afgelopen jaar.

Erik Smudde schreef een blog voor Binnenlands Bestuur over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de uitdagingen waar gemeenten het komende jaar voor staan. Lees hier verder.