Partners

Conclusion

De combinatie van het Client Volg Systeem (CVS) van Conclusion B.V. met de integratiemogelijkheden van c2GO is de succesformule voor gemeenten. Specialistische software, voor wijkteams en andere organisatorische eenheden binnen gemeenten gecombineerd met de slimme integraliteit van c2GO naar de bestaande systemen van gemeenten, ontzorgen gemeenten in het sociale domein van begin tot eind.

Wmo Support

c2GO heeft samen met WMO Support een oplossing gemaakt waarbij gemeenten hun toewijzings- en declaratie/facturatieproces geheel kunnen overlaten aan WMO Support. De eerste gemeenten maken al gebruik van deze dienst. Zie verder op www.wmo-support.com.

Referenties