logo gemeente maastricht 172x252

Gemeente Maastricht voert in haar regiofunctie voor 18 gemeenten in Zuid Limburg de Jeugdzorg uit. Daarvoor heeft zij contracten afgesloten met zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders sturen voor de uitgevoerde werkzaamheden hun declaraties en facturen digitaal naar de gemeente via het Gemeentelijke Gegevens Knooppunt (GGK). Op dit moment worden die facturen en declaraties door de gemeente stuk voor stuk ingelezen, hetgeen een zeer tijdsintensief proces is. Gemeente Maastricht is op zoek gegaan naar een manier om het inlezen van facturen en declaraties te vereenvoudigen en heeft voor de c2GO-oplossing gekozen. Met c2GO is gemeente Maastricht in staat om met behulp van de iWMO en iJW standaarden (WMO303, JW303, JW321) facturatie- en declaratieberichten direct in te lezen en vervolgens te exporteren naar een Excel-bestand. Het Excel-bestand bevat alle informatie benodigd om tot betaling over te gaan en hierover te rapporteren.

c2GO heeft voor het voldoen aan de iStandaarden van Zorginstituut Nederland de Groene Vink ontvangen. Dat biedt gemeenten de zekerheid dat zij met c2GO in staat zijn de factuur- en declaratieverwerking volledig digitaal af te handelen. Voor gemeente Maastricht, de aangesloten zorgpartijen en de 18 gemeenten in de regio betekent dit dat zij inzicht hebben in de status van factuurverwerking en uitnutting van de zorgbudgetten.