IT-dienstverlener Info Support en gemeente Dronten hebben vandaag het contract ondertekend voor de implementatie, installatie, verlening gebruiksrecht en onderhoud van de Applicatie Sociaal Domein Dronten. Info Support won de aanbesteding die de gemeente Dronten op 30 april 2015 had uitgeschreven.

Met c2GO in combinatie met het Client Volg Systeem (CVS) van Conclusion en de dienstverlening van Wmo Support beschikt de gemeente nu over een volledig geïntegreerd, modulair opgebouwd systeem voor het sociaal domein. Met deze succesformule worden de front-office (melding, intake, routeplan, beschikking), de administratieve werkzaamheden en de controle van de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet ondersteund, gekoppeld met de informatie afkomstig uit de Participatiewet. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het contact met de cliënten, vanaf de 1e melding t/m het afgeven en verzenden van de beschikking en de betaling, plaatsvindt via de gidsen die opereren binnen de wijknetwerken en via het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis. Naast het kunnen bewaken van geldende termijnen is het van belang dat de gidsen een direct inzicht verkrijgen in hun werkvoorraad en dat zij kunnen beschikken over een integraal klantbeeld passend binnen de wettelijke vereisten. Info Support dochter c2GO heeft samen met Wmo Support een oplossing gemaakt waarbij gemeenten hun toewijzings- en declaratie/facturatieproces geheel kunnen overlaten aan WMO Support.  

De combinatie van c2GO, CVS en Wmo Support is de succesformule: specialistische software, voor wijkteams en andere organisatorische eenheden binnen de gemeente, gecombineerd met de slimme integraliteit van c2GO naar de bestaande systemen van de gemeente, ontzorgen de gemeente in het sociale domein van begin tot eind.