Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarbij komen ook veel regels, richtlijnen, en beleid om samen met de sociale omgeving van de burger en verschillende betrokken ketenpartners op de juiste manier invulling te kunnen (blijven) geven aan de zorgvraag en behoefte van jongeren, volwassenen, en werkzoekenden. De grote uitdaging: met minder geld meer voor elkaar krijgen.

Gemeenten doen veel: ze regelen bijvoorbeeld ondersteuning thuis, coördineren ondersteuningsplannen van jongeren, en begeleiden mensen naar werk. Deze taken zijn niet alleen een kwestie van de regels volgen en uitvoeren. Het vraagt ook om empathie, een luisterend oor en daadkracht.

Grip hebben en houden

Die daadkracht is alleen mogelijk als gemeenten grip hebben en houden op de zorg. Technische oplossingen die op de achtergrond overzicht houden, gegevens koppelen en niemand tussen wal en schip laten vallen, helpen daarbij. Zo blijft er ruimte over voor oprechte interesse en kordaat optreden om mensen de hulp te bieden die ze nodig hebben. c2GO maakt het mogelijk om op gestructureerde wijze maatwerk te kunnen bieden aan iedere burger en hier de regie over te behouden.

Op deze site kunt u kennis maken met Nick, Marissa, Ab en Nellie. Zij zouden in uw gemeente kunnen wonen, bij u aan tafel kunnen zitten, en u om raad vragen. Hun verhalen tonen aan wat gemeenten met c2GO kunnen betekenen voor hun inwoners.

We koppelen de aandacht voor cliënten aan de voorkant feilloos met de grip op zorg achter de schermen. Zo ontvangen cliënten de aandacht die ze verdienen en de ondersteuning die ze nodig hebben.

De volledige regie

Elk mens is anders, geen situatie is hetzelfde. In c2GO staat de burger en zijn zorgvraag of behoefte centraal. Toch is structuur belangrijk voor het behoud van regie bij het uitvoeren van de wet. Regie op volledigheid, kwaliteit, doelmatigheid, snelheid, beleid, en zeker ook de kosten.

Banner_C2GO_slogan

c2GO, de ‘ruggengraat’ van het proces

Met c2GO bieden wij een digitale oplossing die gemeenten de volledige regie geeft over het hele proces. Dit doen we middels een praktisch webportaal met een brede reeks aan functionaliteiten, van het vastleggen van cliëntgesprekken tot het opstellen van een integraal plan van aanpak. Van het bewaken van de voortgang rond de hulpverlening aan een cliënt tot aan de facturatie en de toetsing van afspraken. Ook de communicatie met zorgprofessionals en organisaties in het maatschappelijke veld is probleemloos in het platform te integreren. Onze oplossing is als de ruggengraat van het proces: medewerkers van een gemeente hebben alle informatie over de cliënt, zijn wensen, behoeften, gerealiseerde ondersteuning en gemaakte afspraken eenduidig en compleet binnen handbereik.

wmo-wheel

Effectief en doelmatig

Onze oplossing is uiterst flexibel en beschikt over meerdere modules en portalen. Deze zorgen ervoor dat gemeenten de zorg en ondersteuning kwalitatief beter, effectiever, doelmatiger, goedkoper en flexibeler kunnen uitvoeren.

Bij de uitvoering van het sociale domein worden veel gegevens verzameld, gekoppeld, en verspreid. Maar dat moet natuurlijk wel op een veilige manier. En met al die veranderingen, hoe blijft u als gemeente of uitvoeringsorganisatie up-to-date?

De gemeente heeft de regie in het sociale domein. Dat vereist veel communicatie met verschillende externe partijen. Maar hoe veilig is deze communicatie? In veel gevallen betreft het namelijk bijzonder gevoelige persoonsinformatie die over en weer gecommuniceerd wordt tussen de verschillende partijen. Hiervoor zijn verschillende (landelijke) berichtenstandaarden ontworpen en zijn schakelpunten zoals het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) opgericht. Maar hoe zit dat met bijvoorbeeld met communicatie met kleine zorgleveranciers, denk bijvoorbeeld aan ZZP’ers die begeleiding bieden in de jeugdzorg? c2GO biedt daarvoor een portaal waar elke zorgaanbieder of leverancier eenvoudig de noodzakelijke informatie altijd up-to-date en op op een veilige manier kan raadplegen.

Alle informatie wordt gedeeld vanuit één centraal dossier. Naar keuze kunnen delen van dit dossier gedeeld worden met betrokken partijen. Dit benadrukt nogmaals de kern van het hele proces, de burger en diens (zorg)behoefte.

c2GO en de cloud

c2GO wordt aangeboden vanuit een private Cloud. Dit betekent dat er voor de installatie van c2GO geen hardware of aanvullende softwarelicenties zoals voor Microsoft Windows of Oracle vereist zijn. Maar de cloud biedt meer dan kostenvoordelen. De private cloud valt volledig onder Nederlandse wetgeving. Indien gewenst kunt u zelfs een bezoekje brengen aan ons datacentrum van waaruit c2GO wordt aangeboden. De cloud is dus niet iets ‘onzichtbaars’, maar gewoon zichtbaar en tastbaar. En met het grote voordeel dat u bij hosting vanuit de private Cloud van c2GO verzekerd bent van hoge beschikbaarheid en performance, ook wanneer u er misschien even niet naar omkijkt.

Ja, uw data is absoluut veilig in de Cloud

Veel mensen vragen zich af of hun data wel veilig is in de cloud. Een begrijpelijke vraag die wij met duidelijkheid kunnen beantwoorden. Ja, uw data is absoluut veilig in de Cloud. In de meeste gevallen zelfs veel veiliger dan lokale data. c2GO is voortdurend bezig met de doorontwikkeling en het onderhoud van haar software. Daardoor zijn we in staat u te verzekeren dat de software altijd en voldoet aan de laatste beveiligingsstandaarden. En dat zeggen we niet alleen, dat bewijzen we ook! Regelmatig laten wij externe audits uitvoeren om de veiligheid van onze applicatie en uw data te toetsen. Hier hoeft u niets voor te doen en geen aanvullende kosten voor te maken.

Ook het onderhoud, beheer, en monitoring van koppelingen met andere applicaties wordt volledig verzorgd. En de performance, ook daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. De performance van de applicatie wordt continu gemonitord en waar nodig worden automatisch resources bijgeplaatst te allen tijde de optimale gebruikerservaring te kunnen garanderen.

De applicatie kan op elk device gebruikt worden. Daarbij kan naast de gebruikelijke desktop en laptop ook gedacht worden aan tablets en moderne telefoons.

Met c2GO bent u verzekerd van een optimale gebruikerservaring; snel, veilig, up-to-date, en beschikbaar waar en wanneer u wilt.

C2GO biedt vele verschillende modulen die uitstekend op elkaar aansluiten en integreren, maar ook los van elkaar volledig functioneel zijn. U hoeft dus enkel de functionaliteit te gebruiken die u op dat moment nodig hebt. En wanneer op een later moment u meer, of wellicht juist minder, functionaliteit nodig hebt dan sluiten wij die modules moeiteloos weer voor u af. En alle modules kunnen middels zero-coding door u zelf geconfigureerd worden. U hebt de regie!

Zo kan bijvoorbeeld begonnen worden met de module voor gespreksondersteuning waarmee wijkteammedewerkers ondersteund worden bij het voeren en registreren van het klantgesprek en het opstellen van een ondersteuningsplan. Op een later moment kan desgewenst ook de functionaliteit voor het verwerken van voorzieningsaanvragen toegevoegd worden, of kan de verwerking van declaraties in c2GO worden verzorgd. Door het modulaire karakter van c2GO kunt u klein beginnen en wanneer gewenst zeer eenvoudig uitbreiden.

Het sociale domein ontwikkelt zich in razend snel tempo. Door de flexibiliteit van c2GO hebt u de mogelijkheid om mee te kunnen groeien met de ontwikkelingen binnen het sociale domein.

Maar de veranderingen vinden niet alleen in de uitvoering plaats, ook de vele verschillende berichtenstandaarden die gebruikt worden binnen het sociale domein zijn continu aan verandering onderhevig. c2GO voldoet altijd aan de laatste berichtenstandaarden zonder dat u hiervoor extra moet investeren.

Met c2GO hebt u grip op de veranderingen in het sociale domein en bent gereed voor de toekomst!